آرم آگهی پروفیل دکتروین

آرم آگهی
آرم آگهی

یا نشان آگهی گونه ای از تبلیغات تلویزیونی است که در کنداکتورهای پخش تلویزیونی طی چند سال گذشته برای خودش جایی باز کرده است. اینگونه آگهی ها این روزها معمولا قبل از زمان پخش اکثر برنامه ها به نمایش گذاشته می شوند. این ویدیوی کوتاه ، همان فرصت شش ثانیه ای است که به شرکت های تبلیغاتی داده می شود تا برای یادآوری کمپین ها و تبلیغاتشان به مخاطبان از آنها استفاده کنند؛ فرصتی که مانند تمامی رسانه های تبلیغاتی به هدر می رود و کمتر شرکتی است که از آن به موقع و بجا استفاده کند.

برای ساخت تیزر و آرم آگهی حرفه ای ، طبق قوانین صدا و سیما میتونید با کیوبیکد در تماس باشید.