تیزر پروفیل رئال وین

تیزر پروفیل رئال وین

 

تیزر یک کلیپ تبلیغاتی کوتاه است که به سبب حالت پنهان کردن و کامل نشان ندادن همه چیز در آن سبب میشود حس کنجکاوی مخاطب برانگیخته شده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد.

تیزر پروفیل رئال وین در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران – کاری از کانون تبلیغات مکعب – کیوبیکد

برای ساخت تیزر و آرم آگهی حرفه ای ، طبق قوانین صدا و سیما میتونید با کیوبیکد در تماس باشید.