موشن گرافیک مناسبتی

موشن گرافیک

به زبان ساده، به معنای حرکت دادن طرح های گرافیکی و نقاشی ها است. بطور کلی می توان گفت که هر چیز گرافیکی که حرکت کند، از این دسته است.

استفاده از این تکنیک در دهه 50 در فیلم ها رایج شد. پس از مدتی استفاده از آن ادامه پیدا کرد تا اینکه امروزه شاهد اهمیت زیاد آن در تبلیغات و رسانه ها هستیم.

برای ساخت یک موشن حرفه ای میتونید با کیوبیکد در تماس باشید.